MŠ Otakara Březiny v Žatci MŠ Otakara Březiny v Žatci

Akce

Výlety Za poznáním Žatce
Výlety do lesa — poznávání přírody
Výlet za zvířátky — Chomutovské ZOO
Návštěva muzea
Divadelní představení Jedenkrát měsíčně dojíždějí umělci do mateřské školy s divadelním představením. Dále pak s dětmi dojíždíme i do divadel, aby děti poznaly atmosféru divadla.
Mikulášská
nadílka
Je uskutečňována každým rokem, kdy nás navštěvuje Mikuláš s andělem a čertem. Děti dostávají mikulášský balíček.
Vánoční
besídky
Jsou připravovány s programem pro rodiče a s pohoštěním, kdy se děti prezentují svým programem. Součástí je nadílka dárků pro děti, který si dítě odnáší domů.
Karneval V době masopustu pořádáme společně s dětmi karneval masek obohacený diskotékou a soutěžemi.
Den otevřených dveří Uskutečňuje se v době zápisu dětí do MŠ. Rodiče i děti mají možnost prohlédnout si prostředí, ve kterém budou trávit svůj čas po dobu tří let.
Rozloučení se školáky Uskutečňuje se na závěr školního roku — děti jsou pasovány na školáky a dárkem dostávají knihu pro první čtenáře.
Den dětí Sportovní soutěže, divadelní představení, výlety
Rej Čarodějnic Projekt inspirovaný tradicí svátku, pálení čarodejnic. Děti se seznamují s historií tohoto svátku, který probouzí jejich fantazii a tvořivost.
Halloween Děti se seznamují se zvyky a tradicemi Halloweenu, prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.
Nahoru