MŠ Otakara Březiny v Žatci MŠ Otakara Březiny v Žatci

Projekty a spolupráce
 

Spolupráce s Mensou Česko

Od února 2016 se naše mateřská škola stala Školkou spolupracující s Mensou Česko.

Učitelky naší školy vytváří podnětné prostředí a pomocí her, pracovních listů a různých didaktických pomůcek se zaměřují na všestranný rozvoj dítěte, kladou důraz na rozvoj rozumových schopností, paměti, pozornosti, logického myšlení, předmatematických i předčtenářských dovedností a rozvoj motoriky.

Účastníme se různých kurzů, které Mensa Česko nebo i jiné organizace nabízí. Výsledky naší práce jsou velice pozitivní. Za poslední roky máme již druhé nadané dítě, s kterým pracujeme dle Individuálního vzdělávacího plánu.

Mensa Česko: http://deti.mensa.cz/


Projekt „Kouzelný kufříček, rozváže nám jazýček“

Naše Mateřská škola se v roce 2016 zapojila do projektu v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám na tento projekt poskytlo celkem 30 000 Kč, za které byly nakoupené logopedické pomůcky.

Tyto pomůcky využíváme pravidelně k rozvoji řeči, slovní zásoby a vyjadřování, k prevenci logopedických vad a k logopedické nápravě.

Do projektu jsou zapojeni i rodiče dětí, kteří se svými dětmi procvičuji logopedická cvičení, která dostanou domu. Důležité je i pravidelné čtení, děti mají i čtenářský deník, veden formou obrázků z přečtené knihy.

 V roce 2018 se nám podařilo zakoupit interaktivní tabuli, kterou při této logopedické prevenci využíváme a přispíváme tak k rozvoji řeči dětí v naší MŠ.

 

Projekt ČOS pro děti

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“

Celoroční projekt pro předškolní děti, který se zaměřuje na přirozená cvičení (atletika), obratnost (gymnastické dovednosti), manipulaci s míčem, netradiční činnosti a rozvoj poznání. Cílem projektu je objevovat svět pomocí pohybových dovedností, podporovat zájem o aktivní sportování a vést děti k týmové spolupráci. Plnění jednotlivých úkolů přinese dětem radost a potěšení z pohybu, naučí je překonávat překážky, rozvíjí jejich samostatnost, respektuje individualitu dítěte, ale také je přínosem pro celou skupinu dětí. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je provázejí v rámci jednotlivých činností v průběhu celého školního roku.

Nahoru