MŠ Otakara Březiny v Žatci MŠ Otakara Březiny v Žatci

Kroužky

Logopedická prevence Probíhá v jednotlivých třídách a v logopedické třídě naší mateřské školy. 
Zumba Vede učitelka Bc. Eva Todtová. Je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností, radost z tance a cit pro rytmus. Činnost kroužku je prezentována rodičům na školních besídkách a jiných představeních pro rodiče.
Kouzelná tabule Vedou učitelky Bc. Simona Kassalová a Kateřina Bažantová. Je zaměřen na rozvoj digitální gramotnosti u dětí předškolního věku, navazuje na témata třídního vzdělávacího plánu. Podporuje přirozený rozvoj paměti, pozornosti, logického myšlení, vzájemnou spolupráci.
Angličtina Vede učitelka Michaela Štěpánová a Barbora Marečková. Děti se formou hry seznamují s anglickými slovíčky, říkadly a písničkami.
Příprava předškolních dětí na školní docházku Vedou učitelky Bc. Eva Todtová, Bc. Simona Kassalová a Kateřina Bažantová, Nikola Trnková. Pomocí projektu Do školy včas jsou děti systematicky a komplexně připravovány na vstup do školy.
Pohybový kroužek Vede učitelka Barbora Šatavová. Kroužek je zaměřen na obratnost dětí, přirozená cvičení, manipulaci s míčem a cvičení s netradičním tělovýchovným nářadím.
Dramatický kroužek Vede učitelka Bc. Radka Diepoltová. Kroužek je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, slovní zásoby, rozvoj řečových schopností a dovedností. 
Nahoru