MŠ Otakara Březiny v Žatci MŠ Otakara Březiny v Žatci

Provoz MŠ

Mateřská škola je v provozu denně od 6.00 do 16.30 hod. Ráno mohou děti přicházet do 7.45, podle dohody i jinak.

Vyzvedávání dětí:
po obědě 12.00 – 12.15
odpoledne 14.00 – 16.30

Výše stravného na 1 dítě a 1 den (2 svačiny a oběd): 41 Kč (2. věková skupina 45 Kč). Výše „školného” (příspěvek na částečnou úhradu nákladů MŠ) na 1 měsíc 420,- Kč (280,- Kč, viz školné na inf. nástěnce). Při nástupu dětí do mateřské školy mohou rodiče využít zvykací doby, která je 14 dní (podle potřeby i déle).

Nahoru